Rijeke u Hrvatskoj

Rijeke na području Hrvatske pripadaju crnomorskom (35.133 km2 ili 62%) i jadranskom slivu (21.405 km2 ili 38%).  Crnomorskom slivu pripadaju najveće i najduže rijeke.

Najvažnije rijeke crnomorskog sliva su Sava, Drava,  Dunav, Kupa, Bosut i Mura.  Rijeke jadranskog sliva su puno kraće, izraženih padova i malog broja pritoka. Najvažnije rijeke jadranskog sliva su Mirna, Raša, Dragonja, Cetina i Krka.


Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!


Najveće rijeke jadranskog sliva:

Rijeka Dužina u Hrvatskoj (km) Ukupna dužina (km)
Cetina 100 100
Krka 73 73
Zrmanja 69 69
Mirna 53 53
Neretva 20 213