Bol

Bol

Bol se nalazi s južne strane otoka Brača. Brač je jedan od najvećih jadranskih otoka. Klima je tipična mediteranska te se Brač, po broju sunčanih sati, ubraja među najsunčanija jadranska mjesta.