Cavtat

Cavtat

Cavtat je grad i luka u južnom dijelu Župskoga zaljeva, smješten je na južnim padinama poluotoka Rat i 20 km jugoistočno od Dubrovnika. U antici poznat pod imenom Epidaurum, danas se razvilo u kulturno i turističko središte. Gradić Cavtat zahvaća prostorno širok dio priobalja, sa dva poluotoka Rat i Supetar koji zatvaraju dvije luke.