Hvar

Hvar

Grad Hvar se nalazi na zapadnom kraju otoka Hvara, okrenut prema jugu. Hvar je po veličini četvrti jadranski otok. Klima je mediteranska. Hvar ima prosječno 2815 sunčanih sati na godinu. Zbog te pogodne klime Hvar je poznato klimatsko lječilište.