Kaštela

Kaštela

Kaštela su slikoviti grad srednje Dalmacije u Kaštelanskom zaljevu, koji se nalazi na desetak kilometara između Splita i Trogira. Nastala su od sedam spojenih manjih mjesta uz obalu, a od sjevera prema jugu to su redom – Štafilić, Novi, Stari, Lukšić, Kambelovac, Gomilica i Sućurac. Sa zaleđa ih štite planine Mosor i Kozjak. Blaga mediteranska …

KaštelaRead More »