Privlaka

Privlaka

Privlaka je naselje na jugoistočnoj obali Privlačkog zatona nasuprot otoku Viru, 7 kilometara sjeverozapadno od Nina. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo i turizam. Sjeverozapadno od naselja je prostrana pješčana plaža sa šumicom. Privlačani su poznati po ludru, tradicionalnom ribolovu, koji se već niz desetljeća prenosi s koljena na koljeno. Uz samu lučicu prema zapadu …

PrivlakaRead More »