Pula

Pula

Pula je najveći grad i luka na istarskom poluotoku. Razvila se iz gradinskoga naselja, a ime Pola ilirskog je podrijetla.Mijenjajući različite gospodare dolazi 1230. u posjed akvilejskoga patrijarha, a nakon 1331 pod mletačku zaštitu, pod kojom je sve do propadanja Mletačke Republike (1797.), kada pripada Austriji. Osim kratkog razdoblja francuske uprave (1085-13) sve do 1918. …

PulaRead More »