Punat

Punat

Punat je drugo po veličini naselje na otoku Krku i smjestio se u jednoj od najljepših i najzaštićenijih uvala na Jadranu – Puntarskoj dragi, a od grada Krka udaljen je samo 7 km. Punat spada u red vodećih središta nautičkog turizma na hrvatskoj obali, među nautičarima poznat po marini “PUNAT” jednoj od tri vodeće marine …

PunatRead More »