Sali

Sali

Sali je glavno općinsko, kulturno i administrativno središte Dugog otoka. Sa svojih 1.000 stanovnika, Sali je najveće mjesto na Dugom otoku. Sali se nalazi na južnom dijelu Dugog otoka, smješten između dva zaljeva: u jednom se nalazi luka sa rivom (Porat), a u drugom plaža.