Ston

Ston – turistička ponuda, događanja, gastro ponuda, noćna zabava

Ston je gradić i luka u južnoj Dalmaciji, na krajnjem sjeverozapadu Stonskoga kanala i na istoimenoj prevlaci koja spaja poluotok Pelješac s kopnom. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, ribarstvo i uzgoj kamenica i naravno, turizam, a najveću važnost za Ston nekad i danas imaju solane.