Supetar

Supetar

Supetar se nalazi na Braču koji se ubraja među najsunčanija jadranska mjesta. Smješten je na sjevernoj strani otoka Brača, u uvali Sv. Petar po kojoj je i dobio ime. To je jedino mjesto na otoku koje ima status grada i ujedno je administrativno središte grada. Klima je tipična mediteranska.