Supetar

Supetar se nalazi na Braču koji se ubraja među najsunčanija jadranska mjesta. Smješten je na sjevernoj strani otoka Brača, u uvali Sv. Petar po kojoj je i dobio ime. To je jedino mjesto na otoku koje ima status grada i ujedno je administrativno središte grada. Klima je tipična mediteranska.

Prometna povezanost

Supetar je trajektnom linijom povezan s gradom Splitom i to ga čini gradom dobre prometne povezanosti. Tijekom ljeta trajekti između Splita i Supetra voze svakog sata. Na Braču se nalazi i zračna luka tako da je Supetar ljeti povezan sa svim većim europskim gradovima.

Supetar – turistička ponuda i događanja 2023

Supetar nudi bogatstvo kulturnih spomenika, raznovrstan sportsko-rekreativni program te autentične otočne zabavne sadržaje. Smještaj u Supetru je moguć u hotelu ili privatnim apartmanima ili vilama. U Supetru se nalazi i mnoštvo konoba i restorana. Oni, uz klasična dalmatinska jela poput ribe, plodova mora, maslinovog ulja i tjestenine, nude i specijalitete bračke kuhinje, bračke janjce i kozliće.

Posebno je cijenjen “vitalac“-janjeće iznutrice koje se nabadaju komad po komad na tanki ražanj omotane janjećom maramicom i “butalac“-nadjeveni janjeći but. Uz to se pije “smutica“-napitak pripravljen od četiri petine svježeg kozjeg mlijeka i jedne petine crnog vina. Vrlo cijenjeno vino je i plavac. Uz izvrsnu gastronomsku ponudu Supetar nudi i bogat sportski sadržaj-razne vodene sportove, odbojku na pijesku, biciklizam te razne škole jedrenja i ronjenja.

Zbog odlične povezanosti sa Splitom turisti mogu posjetiti obližnje dalmatinske gradove poput Trogira, Solina, Omiša i Šibenika.

Povijest i povijesne znamenitosti

U vrijeme Rimljana Supetar se nalazio na poluotočiću na kojemu je sada groblje. Tu je život završio sa starokršćanskim razdobljem, a nastavio se u kasnom srednjem vijeku oko uvale Sv. Petar. Po toj uvali mjesto je dobilo ime. Supetar od 1827. godine postaje službenim središtem otoka.

Župna crkva sv. Petra je na mjestu stare crkve koja je početkom XVII stoljeća obnovljena. Ona je 1729. godine izgorjela pa se 1773. godine obnavlja u baroknom stilu. Tada je dobila nove lađe i zvonik. Pred kraj XIX stoljeća crkva je produžena. Ta crkva nam je značajna jer predstavlja vrijedan spomenik kulture. U njoj se nalaze slike supertarskog slikara Feliksa Tironija iz druge polovine XVIII stoljeća i barokna pala nepoznatog venecijanskog slikara. U crkvi se nalaze ploče s hrvatskim natpisima. Na ulazu u crkvu je škropionica koja je napravljena od dva velika gotička kapitela. Na crkvenoj zgradi se nalazi sunčani sat ispod kojega je sarkofag s grbom i natpisom iz 1744. godine. Vrijedne slike mletačkih škola nalazimo u dvorani za vjeronauk. Ioannes Mazzonius je 1734. godine reljefima ukrasio bunar.

Na supetarskom groblju se nalazi kapelica Sv. Nikole Putnika. Tu ćemo pronaći dva starokršćanska sarkofaga i nekoliko nadgrobnih spomenika koji su djelo Ivana Rendića, poznatog supetarskog kipara, tu pronalazimo i mauzolej obitelji Petrinović koji je ukrašen portretima i skulpturama koje su djelo kipara Tome Rosandića. Predromanička crkva Sv. Luke iz XI / XII stoljeća nalazi se uz cestu za Donji Humac. Crkvica svetog Roka, podignuta 1682 godine, je uz cestu prema Nerežišćima.

U blizini Supetra, devet kilometara južno, nalazi se Donji Humac. To je jedno od najstarijih naselja na otoku. U blizini se nalazi špilja Kopačina u kojoj su pronađeni predmeti iz prapovijesti. Pronalazimo i Crkvicu svetog Ilije iz X/XI stoljeća u kojoj su ostaci rimskog mauzoleja.

Deset kilometara južno od Supetra nalaze se Nerežišća. Njih je 1000. godine podigao mletački dužd Petar II Orseolo. Od tada pa sve do 1828. godine Nerežišća su upravno središte otoka Brača. U gotičkom stilu sagrađena je crkvica Sv. Petra. U njoj pronalazimo reljef iz 1578. godine – Bogorodica sa svecima koji je djelo bračkog kipara Nikole Lozanića. Na prijelazu iz romanike u gotiku građena je crkva Sv. Jurja. U njoj također pronalazimo reljef Nikole Lazanića koji prikazuje Jurja na konju kako kopljem ubija zmaja.

Najstarije naselje na otoku Braču jest Škrip, dvanaest kilometara udaljen od Supetra. Njega su osnovali Iliri. Tu pronalazimo Muzej otoka Brača koji posjeduje arheološku i etnografsku zbirku. On čuva Povljanski prag, prvi poznati hrvatski stihovni tekst.