Trpanj

Trpanj – turistička ponuda, događanja, gastro ponuda, noćna zabava

Trpanj je slikovito malo mjesto smješteno na sjeverozapadu poluotoka Pelješca. Klima je blaga; prosječna temperatura zraka tijekom siječnja 7 °C, a u srpnju 26 °C. Trpanj je iz mjesta ribara i težaka prerastao u turističku oazu ovog djela Mediterana.