Zadar

Zadar

Zadar se nalazi na izrazito povoljnom položaju u središtu obale Jadranskog mora. Prema otvorenom moru štite ga otoci njegovog arhipelaga, a prema kopnu Ravni kotari.