Živogošće

Živogošće

Živogošće se smjestilo ispod planine Biokovo, na samom jugu Makarske rivijere. Čine ga tri manja i udaljena naselja – Porat, Mala Duba i Blato. Stanovništvo se bavi poljoprivredom i ribarstvom, a zadnjih četrdesetak godina razvilo se u pravo turističko središte.